Aanvraag Lidmaatschap
AANVRAAG LIDMAATSCHAP
Soort lidmaatschap (*)
Invalid Input
Man/Vrouw
Invalid Input
Naam en voornaam
Invalid Input
Geboortedatum
Invalid Input
Adres
Invalid Input
Postcode en Woonplaats
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Email
Invalid Input
Wij ontvangen graag een kopie van de stamboom van uw hond(en) voor onze stamboom registratie.
Naam Hond
Invalid Input
Geslacht
Invalid Input
Geboortedatum van de Hond
Invalid Input
Stamboomnummer
Invalid Input
Vader
Invalid Input
Moeder
Invalid Input
Fokker
Invalid Input
Met de ontvangst van dit ingevulde formulier door de ledenadministratie is de procedure voor het verkrijgen
van het lidmaatschap in werking gezet. Uw aanvraag wordt vermeld in het PHC-bulletin, waarna leden
gelegenheid hebben eventuele bezwaren in te dienen Het bestuur beslist uiteindelijk over het verlenen van het lidmaatschap. Tegen deze beslissing kunt u beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering. De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris. Aspirant-leden betalen éénmalig € 5,- inschrijfgeld. De contributie is € 28,50 per jaar voor gewone leden.
Bij automatische incasso € 26,00. Voor een gezinslid/jeugdlid is dit € 12,00 maar hij ontvangt geen PHC bulletin
Gaat het lidmaatschap in na 30 juni, dan is voor het resterende deel van dat jaar slechts de helft van de jaarcontributie verschuldigd. U ontvangt een acceptgiro voor het voldoen van inschrijfgeld en contributie.
Datum
Invalid Input
Naam aanvrager
Invalid Input
Beveiligingscode Beveiligingscode
  Vernieuw tekst
Invalid Input
Verzenden
Aantal Bezoekers